SCHNEIDER ELECTRIC

Společnost Schneider Electric je světový výrobce zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a pro průmyslovou automatizaci. Své výrobky a systémy dodává především do odvětví stavebnictví, průmysl, energetika a infrastruktura.